Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Leskovec, okres Vsetín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Leskovec, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Leskovec 93
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Ředitel:Mgr. Pavel Mičunek
Kontakt na školu Telefon: 571 446 070
Email: info@zsleskovec.cz
Web: www.zsleskovec.cz
IČ:70983798
RED-IZO:600149927
Zřizovatel:Obec Leskovec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Leskovec 93
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 446 070
IZO:107634252
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 280
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Leskovec 93
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 446 070
IZO:102768153
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 70
Aktuální počet žáků: 47
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.10
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Celé Česko čte dětem (CČČD), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Leskovec 93
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 446 070
IZO:120400537
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk žáka, dojíždějící žáci
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.30-7.15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00-15.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Leskovec 93
Obec: Valašská Polanka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 11
Kontakt na školu: Telefon: 571 446 070
IZO:103108581