Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Vigantice 88
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Mgr. Lenka Zavadilová
Kontakt na školu Telefon: 571 655 032
Email: zsvigantice@centrum.cz
Web:
IČ:71006150
RED-IZO:600149986
Zřizovatel:Obec Vigantice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Vigantice 88
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 032
IZO:107634180
Základní škola
Adresa: Ulice: Vigantice 88
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 032
Fax: 571 655 032
IZO:102768251
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 25
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, workshopy ve fotografování
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: prvky Hejného metoda, Tvořivá škola
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logopedka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, každá třída má interaktivní tabuli
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, Výuka hry na Zobcovou flétnu - Veselé pískání
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, Venkovní učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vigantice 88
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 032
IZO:120400553
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vigantice 88
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 032
IZO:103092641
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Vigantice 88
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 032
IZO:103108955