Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ratiboř, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ratiboř, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Ratiboř 112
Obec: Ratiboř u Vsetína
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Ředitel:Mgr. Milada Valová
Kontakt na školu Telefon: 571 442 338
Email: posta@skolaratibor.cz
Web: www.skolaratibor.cz
IČ:70944121
RED-IZO:600150011
Zřizovatel:Obec Ratiboř
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Ratiboř 112
Obec: Ratiboř u Vsetína
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 338
IZO:102768293
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 121
Aktuální počet žáků: 92
Dny otevřených dveří (termín/y): 1. 9., 30. 1.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7, 40
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce : se spádovou školou, mateřskou školou, praxe studentů
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: psací písmo
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Interaktivní tabule ve všech kmenových třídách. Multimediální interaktivní učebnice. Informační systém EduPage. Platforma Teams pro distanční výuku.
Zájmové činnosti: hudební, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ratiboř 112
Obec: Ratiboř u Vsetína
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 21
Kontakt na školu: Telefon: 571 442 338
IZO:120400588