Zde může být obrázek školy.

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Velké Karlovice 19
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 06
Ředitel:Mgr. Svatava Koňaříková
Kontakt na školu Telefon: 571 444 015
Email: zsvk@zsvk.cz
Web: www.zsvk.cz
IČ:70233292
RED-IZO:600150071
Zřizovatel:Obec Velké Karlovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Karlovice 19
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 06
Kontakt na školu: Telefon: 571 444 015
Fax: 571 444 015
IZO:102780056
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 185
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.4. 2022 + 16.6.2022 - děti nastávající první třídy, v případě dalšího zájmu - individuální domluva
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, zimní běžecké závody žáků pořádané i pro okolní školy v rámci Karlovské 50 závody školy ve sjezdu na lyžích , jarmarky a dílny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : okolní základní školy, místí kulturní středisko, spolky, SPC, IT firmou
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, běžecké lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Etické dílny
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: výuku lze pomocí internetového spojení realizovat ve všech učebnách / dataprojektory, interaktivní tabule)
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému:
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Karlovice 19
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 06
Kontakt na školu: Telefon: 571 444 015
IZO:120400448
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Karlovice 19
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 06
Kontakt na školu: Telefon: 571 444 015
IZO:173101216
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Karlovice 19
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 06
Kontakt na školu: Telefon: 571 444 015
IZO:103092625