Zde může být obrázek školy.

Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Boženy Němcové 1180
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Ředitel:Mgr. Jitka Lušovská
Kontakt na školu Telefon: 571 654 672
Email: zszahumeni@zszahumeni.cz
Web: www.zs-zahumeni.cz
IČ:70918651
RED-IZO:600150097
Zřizovatel:Město Rožnov pod Radhoštěm
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 1180
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 654 672
IZO:108033376
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 91
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina: SVP ŠD od 1.9.2013.doc (11531,8 KB)
Školní řád: Školní řád - platný od 7.9.2017.doc (229,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Olympijský víceboj, EU peníze do škol, Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : městská policie, hasiči, SVČ, městská knihovna
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: podpora slabších žáků - zapojení do projektu Podpora žáků ohrožených neúspěchem, péče o žáky se SVP, Šablony
Přítomnost specialistů: školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: počítačová učebna, všechny kmenové učebny - interaktivní tabule
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, ICT, sportovní, jazykové, taneční, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 1180
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 654 672
IZO:120400596
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 1180
Obec: Rožnov pod Radhoštěm
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 61
Kontakt na školu: Telefon: 571 654 672
IZO:108033538
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne