Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Police, okres Vsetín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Police 124
Obec: Loučka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 44
Ředitel:Mgr. Drahomír Buksa
Kontakt na školu Telefon: 571 637 230
Email: dazin@seznam.cz
Fax: není
IČ:70918007
RED-IZO:600150119
Zřizovatel:Obec Police
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Police 124
Obec: Loučka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 44
Kontakt na školu: Telefon: 571 637 230
IZO:150008082

Základní škola

Adresa: Ulice: Police 124
Obec: Loučka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 44
Kontakt na školu: Telefon: 571 637 230
IZO:108033414
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 28
Aktuální počet žáků: 21
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.2.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 1.2.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 900
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Police 124
Obec: Loučka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 44
Kontakt na školu: Telefon: 571 637 230
IZO:150008112

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Police 124
Obec: Loučka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 44
Kontakt na školu: Telefon: 571 637 230
IZO:150008104