Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 530
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Ředitel:Mgr. Gejza Sóky
Kontakt na školu Telefon: 584 421 267-8
Email: reditel@zslipova.cz
Web: www.zslipova.cz
IČ:00853364
RED-IZO:600150615
Zřizovatel:Obec Lipová - lázně
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 656
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 267-8
IZO:107632527
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 121
Aktuální počet dětí: 51
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 530
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 267-8
IZO:102680299
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 458
Aktuální počet žáků: 189
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00, do ŠD od 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program: ŠVP - 7.verze.pdf (3269,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2122.pdf (783,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové, přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, Sportovní kurzy: 3.,4. ročník - plavání 5.,8. ročník - lyže/snowboard 6. ročník - cykloturistika 7. ročník - vodácký kurz 9. ročník - vysokohorská turistika v Tatrách
Domácí spolupráce : SPŠ Jeseník
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Heuréka (MFF UK), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: doučování, pedagogická intervence, předměty speciální pedagogické péče
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, technické, přírodovědné, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 530
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 267-8
IZO:120500213
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lipová - lázně 530
Kraj: Olomoucký
PSČ: 790 61
Kontakt na školu: Telefon: 584 421 267-8
IZO:120500205
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 33,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne