Zde může být obrázek školy.

Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní
Adresa školy: Ulice: U Měšťanských škol 525
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Ředitel:Ing. Hana Pavelková
Kontakt na školu Telefon: 284 684 180
Email: ssnahorni@ssnahorni.cz
Web: http://www.ssnahorni.cz
IČ:61388262
RED-IZO:600170021
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Měšťanských škol 525
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 182 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 684 180
IZO:130001376
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 552
Dny otevřených dveří (termín/y): Sobota 14. 1. 2023 od 9:00 do 12:00 hod, Středa 1. 2. 2023 od 16:00 do 18:30 hod
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: grafický design 1. termín: 3. a 5. 1. 2023, 2. termín: 4. a 6. 1. 2023, jednotná přijímací zkouška 13. a 14. 4. 2023 (ostatní maturitní obory), školní př. zk. pro obor knih. a nakl. činnosti 17. a 18. 4. 2023, šk. př. zk. obor aranžér 24. a 25. 4.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C stanice Kobylisy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 7hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, cizí jazyky, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +, DoFe, ...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis)
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka