Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola logistických služeb

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola logistických služeb
Adresa školy: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Ing. Jana Dušejovská
Kontakt na školu Telefon: 266 106 230
Email: sosls@sosls.cz
Web: www.sosls.cz
IČ:00639516
RED-IZO:600170071
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 230
IZO:110025725
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 290
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2023 v 17 hod. online, 25. 1. 2024 v 17 hod. prezenčně a 21. 2. 2024 v 17 hod. prezenčně - více na www.sosls.cz
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 177, 182, 183, 195
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06:45
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +, KA 1, odborné vzdělávání, Erasmus +, KA 1, školní vzdělávání
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Demokratická kultura ve škole
Specifické formy podpory žákům: Škola se zapojila do programu NPO - doučování, škola má vlastní program podpory žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování