Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola logistických služeb

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola logistických služeb
Adresa školy: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Ředitel:Ing. Jana Dušejovská
Kontakt na školu Telefon: 266 106 230
Email: sosls@sosls.cz
Web: www.sosls.cz
IČ:00639516
RED-IZO:600170071
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Učňovská 1
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 190 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 106 230
Fax: 266 106 496
IZO:110025725
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 283
Dny otevřených dveří (termín/y): 8. 12. 2021, 19. 1. 2022, 3. 2. 2022 v 17 hod online, více info na www.sosls.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 109, 177, 182, 183, 195
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 06:45
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: ŠVP - 2014-2015 LOS - pro školní rok 2020-2021.docx (573,9 KB)
ŠVP - 2014-2015 FIS - pro školní rok 2020-2021.docx (592,6 KB)
ŠVP - 2014-2015 DAL - pro školní rok 2020-2021.docx (526,7 KB)
Školní řád: Školní řád 2021-2022.pdf (761 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (884,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, adaptační kurzy, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +, KA 1, odborné vzdělávání, Erasmus +, KA 1, školní vzdělávání
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Škola se zapojila do programu OP VVV - doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, škola má vlastní program podpory žáků s odlišným mateřským jazykem a žáků ohrožených školním neúspěchem
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence