Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
Adresa školy: Ulice: Pražská 112
Obec: Kolín II.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Jindřich Synek
Kontakt na školu Telefon: 326 653 911
Email: synek@ss-stavebnikolin.cz
Web: http://www.ss-stavebnikolin.cz
IČ:00177032
RED-IZO:600170136
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pražská 112
Obec: Kolín II.
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 326 653 911
Fax: 326 633 944
IZO:000177032
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 708
Aktuální počet žáků: 690
Dny otevřených dveří (termín/y): Zájemci o individuální prohlídku školy se mohou hlásit na telefonním čísle 326 653 911 (8:00 – 14:00) nebo napsat na lindnerova@stavebnikolin.cz, vokral@stavebnikolin.cz.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Přijímací zkoušky (JPZ) - řádný termín 12. a 13. 4. 2021, náhradní termín: 12. a 13. 5. 2021. Pro maturitní obory se konat přijímací zkoušky budou, pokud počet přihlášek převýší počet nabízených míst v daném oboru (info na webu nejpozději 8. 4. 2021).
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD 1, 2, 4 (zastávka Modrý bod)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00, některé učební obory od 7:05
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (28 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf (441,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, Každoroční plesy maturitních závěrečných ročníků, exkurze do odborných firem se stavebním zaměřením, návštěvy kulturních akcí (např. klub mladého diváka v Kolíně), sportovní turnaje mezi žáky, lyžařské zájezdy nejčastěji v oblasti Alp, výměnné krátkodobé pobyty do ciziny (např. Německo, Slovensko), odborné stáže žáků v oborech stavebnictví, mechanik a truhlář(např. Slovensko, Maďarsko, Německo)., adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Škola podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (z různých důvodů).
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: Svářecí kurzy: kurz polyfúzního sváření plastů ZK 15 P2, 3, kurz tvrdého a měkkého pájení Cu trubek ZK 912/942 31, kurz svařování kyslíko-acetylénovým plamenem ZK 311 1.1 – pouze pro žáky školy. Každý rok v červnu pořádá škola kurz z vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice, pro stupně dle paragrafů 5 a 6, v objektech typu A, v napěťové hladině do 1000 V. Na konci školení je zadáván test pro účastníky, který je podkladem pro vystavení osvědčení.Kurzu se zúčastňují jak žáci školy, končící studium (elektrikáři třídy E3 a mechanici ME4), tak také žáci bývalí, kteří potřebují po roce praxe získat paragraf 6 nebo jeho platnost prodloužit.
Rozvrhy hodin: Rozvrhy školy.pdf (13 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Doplňkové učební materiály od pedagogů - prezentace, videa, atd.
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, přírodovědné, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, Modelování staveb z vnité lepenky, dřeva, papíru a podobných materiálů, výroba statických modelů - veškerá tvorba spojena s účastí v soutěžích.
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Macharova
Obec: Kolín
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 714 117
IZO:110026730
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pražská 112
Obec: Kolín II
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 00
Kontakt na školu: Telefon: 326 653 911
Fax: 326 633 944
IZO:150077459
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano