Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 42
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Zdeňka Pavlíková
Kontakt na školu Telefon: 321 724 039
Email: iss.obchod@sendme.cz
Web: www.ssohavlickova.cz
IČ:00507474
RED-IZO:600170144
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 42
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 724 039
Fax: 321 724 007
IZO:000507474
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 157
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.11. 2018 16.1. 2019
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, přij. zkouška z ČJL a MAT u oborů: Ekonomika a podnikání, Podnikání - nástavbové studium u oboru Aranžér- výtvarný test obory Prodavač a Pekař bez zkoušek
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 3. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Školní řád: Školní řád.pdf (565,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018.pdf (1859,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabším žákům, žákům s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žákům se zdravotním postižením - individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: připojení v každé kmenové učebně
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 42
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 00
Kontakt na školu: Telefon: 321 724 039
Fax: 321 724 007
IZO:108002926