Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 42
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Ředitel:Mgr. Zdeňka Pavlíková
Kontakt na školu Telefon: 321 724 039
Email: iss.obchod@sendme.cz
Web: www.ssohavlickova.cz
IČ:00507474
RED-IZO:600170144
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 42
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 02
Kontakt na školu: Telefon: 321 724 039
IZO:000507474
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 204
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.11. 2022 11.1. 2023
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, přij. zkouška z ČJL a MAT u oborů: Podnikání - nástavbové studium u oboru Aranžér- výtvarný test obory Prodavač a Pekař bez zkoušek
Termín přijímacích zkoušek: Bude uveřejněn na webu školy.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Školní řád: Šk. řád.pdf (705,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpáva.pdf (2945,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Škola pro udržitelný život (SEVER), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: slabším žákům, žákům s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žákům se zdravotním postižením - individuální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, připojení v každé kmenové učebně
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 42
Obec: Kolín IV
Kraj: Středočeský
PSČ: 280 00
Kontakt na školu: Telefon: 321 724 039
IZO:108002926