Zde může být obrázek školy.

Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Karmeli 206/11
Obec: Mladá Boleslav II
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Štefan Klíma
Kontakt na školu Telefon: 326 321 649
Email: info@spgsmb.cz
Web: https://spgsmb.cz/
IČ:00473944
RED-IZO:600170179
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Karmeli 206
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 649
IZO:107820251
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Forma přijímacího řízení: pohovor, ústní , písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Pedagogika - HV,VV,TV, český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Jaselská
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, Sportovní kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, ruský, anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, taneční, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jaselská 146
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:108022706