Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Adresa školy: Ulice: V Kolonii 1804
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 02
Ředitel:Ing. Jiří Hubálek
Kontakt na školu Telefon: 325 512 154
Mobil: 733 715 230
Email: cop@copnb.cz
Web: http://www.copnb.cz
IČ:14451026
RED-IZO:600170195
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: V Kolonii 1804
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 46
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 154
Fax: 325 512 764
IZO:014451026
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): leden, listopad - info na webu školy
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle vyhlášení státem - info web školy
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55; odborný výcvik 7:00 a 6:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: nabídka oborů vzdělání.doc (185,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : spolupráce se ZŠ v okrese, spolupráce s firmami v rámci OV, spolupráce se zahraničními školami
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Centrum pro všechny
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška č. 50/1978 Sb. svářečské kurzy - různé metody , kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, dle pokynu vyučujících v jednotlivých učebnách, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: foyer školy
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Domov mládeže
Adresa: Ulice: V Kolonii 1804
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 46
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 154
Fax: 325 512 764
IZO:110028007
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 145
Počet ubytovaných žáků a studentů: 100
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9.-.30.6.
Termín pro podání přihlášky : 31.8.
Úplata za ubytování (v Kč): 1350
Úplata za stravování (v Kč): cca 1900
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, technické, ICT, společenské hry, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: V Kolonii 1804
Obec: Nymburk
Kraj: Středočeský
PSČ: 288 46
Kontakt na školu: Telefon: 325 512 154
Fax: 325 512 764
IZO:110028015
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano