Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Adresa školy: Ulice: Gen. R. Tesaříka 114
Obec: Příbram I
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Ing. Marcela Hodková
Kontakt na školu Telefon: 318 623 742
Email: iss@pbm.czn.cz
Web: http://www.iss.pb.cz
IČ:00508268
RED-IZO:600170233
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Gen. R. Tesaříka 114
Obec: Příbram I
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 623 742
IZO:108051692
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1090
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 12. 2022 a 4. 1. 2023 od 13 do 16 hodin
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, bruslení, lyžování, turistika
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Nesmrtelnost vody ESF a SR ČR (ČVUT Praha)
Specifické formy podpory žákům: forma inkluze, výchovné a kariérové poradenství, mentor
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: barmanský kurz, baristický kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování