Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola Rakovník, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Jirkově 2309
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Ředitel:Mgr. Karel Mencl
Kontakt na školu Telefon: 313 515 336
Email: issrako@issrako.cz
Web: www.issrako.cz
IČ:47019450
RED-IZO:600170250
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Jirkově 2309
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 515 336
IZO:107820544
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 470
Aktuální počet žáků: 291
Dny otevřených dveří (termín/y): 30.listopadu 2022 a 11.ledna 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Duben
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00 hod
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: -----------------------------------------------
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Erasmus
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Policie ČR, klub NEDROG,
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Jirkově 2309
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 515 336
IZO:110028287
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Jirkově 2309
Obec: Rakovník
Kraj: Středočeský
PSČ: 269 01
Kontakt na školu: Telefon: 313 515 336
IZO:110028295