Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
Adresa školy: Ulice: Lidická 135
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Ředitel:PaedDr. Eva Klasová
Kontakt na školu Telefon: 383 372 280
Email: skola@sos-sou.volyne.cz
Fax: 383 372 254
Web: http://www.sos-sou.volyne.cz
IČ:60650478
RED-IZO:600170403
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Lidická 135
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 280
Fax: 383 372 254
IZO:060650478
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 274
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.2019;29.11.2019;17.1.2020;14.2.2020
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle organizačních pokynů MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád.pdf (1035,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf (983,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, zeměpis, ICT, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Fairtardová škola, Světová škola, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU České Budějovice, Autorizovaný partner ELEC České Budějovice
Certifikáty škol: Fairtradová škola, Světová škola
Domácí spolupráce : ZŠ Volyně, Policie ČR Volyně, VOK Volyně, MěÚ Volyně, MŠ Volyně, Město Volyně, VOŠ a SPŠ Volyně, organizace zřizované Městem Volyně
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, český znakový jazyk, anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, školní klub, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, besedy o vzdělávání, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka, přehled absence

Jazyková škola s právem SJZ

Adresa: Ulice: Lidická 135
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 280
Fax: 383 372 254
IZO:110400143
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 18.10.2019;29.11.2019;17.1.2020;14.2.2020
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Snížené školné: ano
Vzdělávání
Nabídka kurzů: konverzační, jednoleté pomaturitní kurzy (denní studium), přípravné ke státní jazykové zkoušce, základní, střední
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce: anglický, německý
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: německý, anglický
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz: anglický, německý
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): ruský, anglický, španělský, německý
Ve škole je možné konat mezinárodní zkoušku: ÖSD - Grundstufe, Mittelstufe, Zertifikat B1
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ano
Úroveň certifikované zkoušky z češtiny pro cizince: A1
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ano
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: školní klub, školní dvůr, zahrada

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Domova mládeže 699
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 478
Fax: 383 372 254
IZO:108042413
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 180
Počet ubytovaných žáků a studentů: 67
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : k 1. v měsíci
Úplata za ubytování (v Kč): 700
Úplata za stravování (v Kč): 92 Kč / 1 den (celodenní strava)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, sportovní, výtvarné, společenské hry, rukodělné
Další prostory: posilovna, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: nám. Svobody 11
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: není
Fax: není
IZO:002164841
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: potravinový automat plněný výrobky ze školní jídelny
Nápojové/potravinové automaty: ano