Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
Adresa školy: Ulice: Lidická 135
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Ředitel:PaedDr. Eva Klasová
Kontakt na školu Telefon: 383 372 280
Email: skola@sos-sou.volyne.cz
Web: http://www.sos-sou.volyne.cz
IČ:60650478
RED-IZO:600170403
Zřizovatel:Jihočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lidická 135
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 280
Fax: 383 372 254
IZO:060650478
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 274
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.10.2019;29.11.2019;17.1.2020;14.2.2020
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle organizačních pokynů MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád.pdf (1035,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 - 2018.pdf (983,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, chemie, zeměpis, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Fairtardová škola, Světová škola, Fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU České Budějovice, Autorizovaný partner ELEC České Budějovice
Certifikáty škol: Fairtradová škola, Světová škola
Domácí spolupráce : ZŠ Volyně, Policie ČR Volyně, VOK Volyně, MěÚ Volyně, MŠ Volyně, Město Volyně, VOŠ a SPŠ Volyně, organizace zřizované Městem Volyně
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, český znakový jazyk
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada, školní klub, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Lidická 135
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 280
Fax: 383 372 254
IZO:110400143
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 0
Počet přijatých žáků v aktuálním školním roce: 0
Dny otevřených dveří (termíny): 18.10.2019;29.11.2019;17.1.2020;14.2.2020
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Snížené školné: ano
Vzdělávání
Nabídka kurzů: jednoleté pomaturitní kurzy (denní studium), základní, střední, přípravné ke státní jazykové zkoušce, konverzační
Vyučované jazyky - přípravný kurz ke státní jazykové zkoušce: německý, anglický
Jazyky, z nichž lze skládat státní jazykovou zkoušku: anglický, německý
Úroveň státní jazykové zkoušky: základní
Vyučované jazyky - jednoletý pomaturitní kurz: anglický, německý
Vyučované jazyky - ostatní kurzy (odpolední, večerní, konverzační, speciální atd.): anglický, německý, ruský, španělský
Ve škole je možné konat mezinárodní zkoušku: ÖSD - Grundstufe, Mittelstufe, Zertifikat B1
Škola nabízí cizincům vykonání zkoušky z ČJ (CCE) pro trvalý pobyt v ČR: ano
Úroveň certifikované zkoušky z češtiny pro cizince: A1
Charakteristika školy
Spolupráce s jazykovými instituty (British Council, Goethe-Institut, Alliance Française atd.): ano
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, školní klub
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Domova mládeže 699
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: 383 372 478
Fax: 383 372 254
IZO:108042413
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 180
Počet ubytovaných žáků a studentů: 67
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): pondělí - pátek
Termín pro podání přihlášky : k 1. v měsíci
Úplata za ubytování (v Kč): 700
Úplata za stravování (v Kč): 92 Kč / 1 den (celodenní strava)
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, rukodělné, společenské hry, výtvarné, hudební
Další prostory: posilovna, společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: nám. Svobody 11
Obec: Volyně
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 01
Kontakt na školu: Telefon: není
Fax: není
IZO:002164841
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: potravinový automat plněný výrobky ze školní jídelny
Nápojové/potravinové automaty: ano