Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
Adresa školy: Ulice: Jana Littrowa 122, Velké Předměstí
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Ředitel:Ing. Miluše Fousová
Kontakt na školu Telefon: 379 410 051
Email: sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz
Web: www.sos-souhtyn.cz
IČ:00376469
RED-IZO:600170454
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Littrowa 122
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 410 051
Fax: 379 410 071
IZO:000376469
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Aktuální počet žáků: 440
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 1. 2021 online
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: zdravotně a sociálně postižení, znevýhodnění . IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nádražní 156
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 410 051
Fax: 379 410 071
IZO:110031571
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Littrowa 128
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu: Telefon: 379 422 402
Fax: 379 422 698
IZO:150003854
Školní hospodářství
Adresa: Ulice: Horšov 1
Obec: Horšovský Týn
Kraj: Plzeňský
PSČ: 346 01
Kontakt na školu:
IZO:181088142