Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Obrněné brigády 2258/6
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Bc. Tomáš Mašek
Kontakt na školu Telefon: 354 408 011,73
Email: info@iss-cheb.cz
Fax: 354 408 011
Web: http://www.iss-cheb.cz
IČ:00077461
RED-IZO:600170462
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Obrněné brigády 2258
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 11
Kontakt na školu: Telefon: 354 408 011,73
Fax: 354 408 011
IZO:130002046
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 765
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2018, 24. 11. 2018, 19. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová , písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, výlety, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, technické
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Obrněné brigády 2258/6
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 11
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 111
Fax: 354 430 438
IZO:110031679

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Obrněné brigády 2258/6
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 11
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 111
Fax: 354 430 438
IZO:110031687

Školní hospodářství

Adresa: Ulice: Hlavní 1/27
Obec: Dalovice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 63
Kontakt na školu:
IZO:110037693