Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Obrněné brigády 2258/6
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Ing. Jan Homolka
Kontakt na školu Telefon: 354 408 011,73
Email: info@iss-cheb.cz
Web: http://www.iss-cheb.cz
IČ:00077461
RED-IZO:600170462
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Obrněné brigády 2258
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 11
Kontakt na školu: Telefon: 354 408 011,73
IZO:130002046
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 765
Dny otevřených dveří (termín/y): 23. 11. 2018, 24. 11. 2018, 19. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor, bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, výlety, plesy, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, přírodovědné, sportovní
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Obrněné brigády 2258/6
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 11
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 111
IZO:110031679
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Obrněné brigády 2258/6
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 11
Kontakt na školu: Telefon: 354 430 111
IZO:110031687
Školní hospodářství
Adresa: Ulice: Hlavní 1/27
Obec: Dalovice
Kraj: Karlovarský
PSČ: 362 63
Kontakt na školu:
IZO:110037693