Logo školy

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Adresa školy: Ulice: Škroupova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Soňa Pokrupová
Kontakt na školu Telefon: 377 235 389
Email: skola@issziv.cz
Web: www.issziv.cz
IČ:00523925
RED-IZO:600170501
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Škroupova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 235 389
IZO:000523925
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1060
Aktuální počet žáků: 650
Dny otevřených dveří (termín/y): pátek 27. 1. 2023 od 14:00 h do 17:30 h, virtuální prohlídka školy je k dispozici na webových stránkách, informace o škole podává V. Picková (739 251 860; vpickova@issziv.cz)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška v termínech vyhlášených MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č. 1, 2, 4; trolejbusy č. 12, 16, 14; autobusy č. 27, 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Poznávací procházka městem
Zapojení ve specifických programech : Místní centrum celoživotního učení; Škola pro udržitelný život
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : AKAKOS; RHK PK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kadeřnické a kosmetické činnosti, oděvní činnosti
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka