Logo školy

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Adresa školy: Ulice: Škroupova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Soňa Pokrupová
Kontakt na školu Telefon: 377 235 389
Email: skola@issziv.cz
Web: www.issziv.cz
IČ:00523925
RED-IZO:600170501
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Škroupova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 235 389
Fax: 377 270 908
IZO:000523925
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1060
Aktuální počet žáků: 650
Dny otevřených dveří (termín/y): sobota 6. 11. 2021 od 8:30 h do 12:00 h, pátek 28. 1. 2021 od 14:00 - 17:30 h, virtuální prohlídka školy je k dispozici na webových stránkách, informace o škole podává L. Švadlenková (739 251 860; lsvadlenkova@issziv.cz)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška v termínech vyhlášených MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č. 1, 2, 4; trolejbusy č. 12, 16, 14; autobusy č. 27, 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Poznávací procházka městem, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Místní centrum celoživotního učení; Škola pro udržitelný život
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : AKAKOS; RHK PK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kadeřnické a kosmetické činnosti, oděvní činnosti, jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka