Logo školy

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Adresa školy: Ulice: Škroupova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Soňa Pokrupová
Kontakt na školu Telefon: 377 235 389
Email: skola@issziv.cz
Web: www.issziv.cz
IČ:00523925
RED-IZO:600170501
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Škroupova 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 235 389
IZO:000523925
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1060
Aktuální počet žáků: 700
Dny otevřených dveří (termín/y): pátek 26. 1. 2024 od 14:00 h do 18:00 h, virtuální prohlídka školy je k dispozici na webových stránkách, informace o škole podává V. Křížová (739 251 860; vkrizova@issziv.cz); sobota 30. 11. 2024 od 8:00 h do 12:00 h
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška v termínech vyhlášených MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvajová linka č. 1, 2, 4; trolejbusy č. 12, 16, 14; autobusy č. 27, 33
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, biologie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, Poznávací procházka městem
Zapojení ve specifických programech : Místní centrum celoživotního učení; Škola pro udržitelný život
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : AKAKOS; RHK PK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, kadeřnické a kosmetické činnosti, oděvní činnosti
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka