Logo školy

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jednoty 1620
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Ředitel:Mgr. Pavel Janus
Kontakt na školu Telefon: 352 603 825
Email: isste@isste.cz
Web: www.isste.cz
IČ:49766929
RED-IZO:600170527
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jednoty 1620
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 11
Kontakt na školu: Telefon: 352 603 825
Fax: 352 466 192
IZO:049766929
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 788
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.9.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 18. - 19. 4. 2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: Sokolov, ulice J. K. Tyla
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Stipendium: prospěchové, motivační
Poslední výroční zpráva: Z_043_1_Výroční zpráva_ISŠTE Sokolov_2014_2015.pdf (1648,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): Výstavy, pochod, humanitární aktivity, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářecí kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Domov mládeže
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 18/62
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Kontakt na školu:
IZO:108019691
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 108
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 18/62
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Kontakt na školu:
IZO:102604037