Logo školy

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jednoty 1620
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Ředitel:Mgr. Pavel Janus
Kontakt na školu Telefon: 352 603 825
Email: isste@isste.cz
Web: www.isste.cz
IČ:49766929
RED-IZO:600170527
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jednoty 1620
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 11
Kontakt na školu: Telefon: 352 603 825
IZO:049766929
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 788
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.1.2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 19. - 20. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, turniket, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: Sokolov, ulice J. K. Tyla
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní vzdělávací program: SˇVP_07_6_Elektrotechnika.pdf (2242,6 KB)
SˇVP_06_5_Dopravni´ prostrˇedky.pdf (2012,9 KB)
SˇVP_03_5_Elektrika´rˇ.pdf (1485,2 KB)
SˇVP_02_6_Mechanik oprava´rˇ motorovy´ch vozidel.pdf (1522,2 KB)
SˇVP_01_6_Strojni´ mechanik.pdf (1534,2 KB)
Školní řád: ŘD_04_14_školní řád_r.pdf (944 KB)
Poslední výroční zpráva: Z_043_1_Výroční zpráva_ISŠTE Sokolov_2021_2022_rr.pdf (1158 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, exkurze, Výstavy, pochod, humanitární a sportovní aktivity
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj, Fakultní škola FST ZČU v Plzni; Škola doporučená zaměstnavateli
Domácí spolupráce : Policie ČR, Armáda ČR
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, Kariérový poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svářecí kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, technické, programování/robotika, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Domov mládeže
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 18/62
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Kontakt na školu:
IZO:108019691
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 108
Počet ubytovaných žáků a studentů: 87
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 1. 9. 2022
Úplata za ubytování (v Kč): 1600,- Kč
Úplata za stravování (v Kč): 1000,- Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : ICT, sportovní, rukodělné
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 18/62
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Kontakt na školu:
IZO:102604037