Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
Adresa školy: Ulice: Světce 1
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Ředitel:Mgr. Jana Hrčková
Kontakt na školu Telefon: 374 616 351
Email: reditel@sps-tachov.cz
Fax: 374 616 353
Web: www.sps-tachov.cz
IČ:00520110
RED-IZO:600170535
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Světce 1
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 616 351
Fax: 374 616 353
IZO:000520110
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 410
Aktuální počet žáků: 243
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tachov - Světce
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zdarvá škola- mentoring.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bowling, sportovní střelba, lyžování, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány. Uzpůsobení závěrečných a maturitních zkoušek.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: strojírenství, svařování
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: ve všech učebnách pevné počítače
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Světce 26
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 728 526
Fax: 374 722 756
IZO:110032080
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných žáků a studentů: 15
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tachov-Světce-Milíře
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): celoročně
Termín pro podání přihlášky : květen
Úplata za ubytování (v Kč): 700.00
Úplata za stravování (v Kč): 1100.00 celodenní
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, turistické
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Oldřichov
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 723 714
IZO:150071493
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31.00
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano