Zde může být obrázek školy.

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Benešovo náměstí 1
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Mgr. Jiří Nekuda
Kontakt na školu Telefon: 417 537 730
Email: info@sostp.cz
Web: http://www.sostp.cz
IČ:00555878
RED-IZO:600170675
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Benešovo náměstí 1
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 49
Kontakt na školu: Telefon: 417 537 730
Fax: 417 538 354
IZO:102000638
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1538
Aktuální počet žáků: 954
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Páteřní škola Ústeckého kraje
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Škola od září 2015 zaměřena na podporu hráčů florbalu. Škola je smluvní partner FK Teplice., turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: barman sommelier barista , jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, Komunikační systém KOMENS programu Bakalář, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Smetanovo nám. 2247
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110020618
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: max 29,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Benešovo náměstí 604/1
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu:
IZO:181066092
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: max 29,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano