Logo školy

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čelakovského 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Ředitel:PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 475 501 222
Email: sts@stsul.cz
Web: http://www.stsul.cz
IČ:18385061
RED-IZO:600170691
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čelakovského 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Kontakt na školu: Telefon: 475 501 222
IZO:130001767
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1642
Aktuální počet žáků: 700
Dny otevřených dveří (termín/y): 26. listopadu 2022 (sobota): 8:00 – 12:00 hod., 29. listopadu 2022 (úterý): 14:00 – 18:00 hod., 17. ledna 2023 (úterý): 14:00 – 18:00 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní , bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Pro maturitní obory - viz web školy (obecně duben 2023)
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Začátek první vyučovací hodiny: Teoretická výuka - od 8:00 hod. v obou sekcích, odborný výcvik od 7:45 obě sekce s výjimkou oboru Instalatér 2. a 3. ročník
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance, mimořádné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: 2021 Strategický plán rozvoje školy - 2021 - 2029 02 - na web.pdf (879,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za 2020-2021-verze na web.pdf (1514,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Škola se angažuje ve velkém množství aktivit a specifických programů. Viz stránky školy, www.stsul.cz.
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Škola se angažuje ve velkém množství aktivit a specifických programů. Viz stránky školy, www.stsul.cz.
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Viz stránky školy, www.stsul.cz.
Specifické formy podpory žákům: Viz stránky školy, www.stsul.cz.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Škola se angažuje ve velkém množství nabídky dalšího vzdělávání (i z hlediska evropských projektů a projektů NPI). Viz stránky školy, www.stsul.cz.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: - elektro kroužek - bojové sporty, programování/robotika, rukodělné, technické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Čelakovského 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Kontakt na školu: Telefon: 475 501 222
IZO:110033248
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Čelakovského 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Kontakt na školu: Telefon: 475 501 222
IZO:110033256