Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 2
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Petr Jaroš
Kontakt na školu Telefon: 493 723 784
Email: skola@ssgs.cz
Web: www.ssgs.cz
IČ:15055256
RED-IZO:600170802
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykovo nám. 2
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 27
Kontakt na školu: Telefon: 493 723 784
Fax: 493 722 880
IZO:130001732
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 595
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11., 13. 11., 23. 11. 30. 11., 7. 12. 2019, 8. 1., 18. 1., 25. 1., 8. 2., 15. 2., 22. 2. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle rozpisu jednotných přijímacích zkoušek
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva SŠGS 2017-2018.doc (2789,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Lyžařský kurz, zahraniční sportovně-turistický kurz., výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, spolupráce s firmami - zajištění odborného výcviku.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, Nabídka norského jazyka, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Ano, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
Nabídka dalšího vzdělávání: Odborné kurzy (gastronomické, textilní, dřevoobráběcí)., kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: Barmanský kroužek, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: Odpočinkový kout v prostorách školy.
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence