Střední škola automobilní Holice

Střední škola automobilní Holice

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola automobilní Holice
Adresa školy: Ulice: Nádražní 301
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Ředitel:Mgr. Bc. Michal Šedivka
Kontakt na školu Telefon: 466 682 029
Email: spsauto@spsauto.cz
Fax: 466 923 173
Web: http://www.spsauto.cz
IČ:13582909
RED-IZO:600170837
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Nádražní 301
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 029
Fax: 466 923 173
IZO:013582909
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 2. 2019 - PÁTEK OD 12:00 DO 16:00 hodin, 16. 2. 2019 - SOBOTA OD 8:00 DO 12:00 hodin
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18 komplet.pdf (3523,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, Servisní den
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Nádražní
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 029
Fax: 466 923 173
IZO:110028821
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : technické, společenské hry, sportovní
Další prostory: společenská místnost, posilovna, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Nádražní
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 029
Fax: 466 923 173
IZO:110028830
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 27
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano