Logo školy

Střední škola automobilní Holice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola automobilní Holice
Adresa školy: Ulice: Nádražní 301
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Ředitel:Mgr. Bc. Michal Šedivka
Kontakt na školu Telefon: 466 682 029
Email: spsauto@spsauto.cz
Web: http://www.spsauto.cz
IČ:13582909
RED-IZO:600170837
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nádražní 301
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 029
Fax: 466 923 173
IZO:013582909
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 510
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 11. 2021 - SOBOTA OD 8:00 DO 12:00 hodin, 10. 12. 2021 - PÁTEK OD 12:00 DO 16:00 hodin, 21. 1. 2022 - PÁTEK OD 12:00 DO 16:00 hodin, 22. 1. 2022 - SOBOTA OD 8:00 DO 12:00 hodin, 25. 2. 2022 - PÁTEK OD 12:00 DO 17:00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18 komplet.pdf (3523,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Servisní den 6. 10. 2021 od 9:00 do 17:00 hodin, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence, preventista sociálně patologických jevů
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Nádražní
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 029
Fax: 466 923 173
IZO:110028821
Domov mládeže
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 1 000 - 1 400 Kč
Úplata za stravování (v Kč): snídaně 15 Kč, oběd 30 Kč, večeře 28 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry, technické, turistické, rukodělné, zdravotnické, hudební, výtvarné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, posilovna, tělocvična
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní
Obec: Holice v Čechách
Kraj: Pardubický
PSČ: 534 01
Kontakt na školu: Telefon: 466 682 029
Fax: 466 923 173
IZO:110028830
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano