Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 150
Obec: Rybitví
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 54
Ředitel:Mgr. Renata Petružálková
Kontakt na školu Telefon: 466 680 341
Email: skola@spsstavebni.cz
Web: www.spsstavebni.cz
IČ:00191191
RED-IZO:600170853
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 150
Obec: Rybitví
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 54
Kontakt na školu: Telefon: 466 680 339
IZO:130001180
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): www.spstavebni.cz/dnyotevrenychdveri
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: uvedeno na webových stránkách školy
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 18
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, plesy, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, konzultační hodiny, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sokolovská 150
Obec: Rybitví
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 54
Kontakt na školu: Telefon: 466 680 341
IZO:110019351
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sokolovská 150
Obec: Rybitví
Kraj: Pardubický
PSČ: 533 54
Kontakt na školu: Telefon: 466 680 341
IZO:110019369