Logo školy

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Ředitel:Ing. Markéta Zelinková
Kontakt na školu Telefon: 481 593 900
Mobil: 606 484 272
Email: iss@iss-vysokenj.cz
Web: https://www.iss-vysokenj.cz/
IČ:00087891
RED-IZO:600170900
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
IZO:107860678
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 436
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. 11. 2022; 12. 11. 2022; 13. 1. 2023; 14. 1. 2023; 17. 2. 2023; 18. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2023, 13. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:15 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 h.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): Odborné stáže, Zahraniční stáže -Erasmus+, Odborné soutěže - Automechanik junior, Autotronik junior, Technikem v autobranži,Opravář Junior, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Pokusné ověřování L+H (v rámci čtyřletého studijního oboru mají možnost žáci získat výuční list)
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmou Auto Škoda, a.s., Kamax, CS Cargo, ZF a další
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistika, horolezectví, turistika, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Průša - 3D Tisk - projekt AVAMET - Asociace pro mládež, vědu a techniku.
Přítomnost specialistů: Metodik ICT, školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svařování, práce s motorovou pilou, zabezpečovací systémy automobilů, vysokozdvižný vozík, hydraulická ruka
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Podle potřeb
Zájmové činnosti: Motokrosový kroužek, Kroužek diagnostiky, Svařování, Rellý kroužek, Kroužek opravárenství, Kroužek deskových her, Čtenářský kroužek,, ICT, technické, programování/robotika, rukodělné, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: cvičný okruh - motokrosová dráha, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: lyžařské středisko Šachty - sjezdové a běžecké tratě, motokrosový cvičný okruh, sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
IZO:110029119
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
IZO:110029127
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano