Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Ředitel:Ing. Markéta Zelinková
Kontakt na školu Telefon: 481 593 900
Mobil: 606 484 272
Email: iss@iss-vysokenj.cz
Web: https://www.iss-vysokenj.cz/
IČ:00087891
RED-IZO:600170900
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
Fax: 481 593 125
IZO:107860678
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 342
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2018; 10. 11. 2018; 18. 11. 2019; 19. 11. 2019; 16. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:15 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 h.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Odborné stáže, Zahraniční stáže -Erasmus+, Odborné soutěže - Automechanik junior, Autotronik junior, Technikem v autobranži,Opravář Junior, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Pokusné ověřování L+H
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmou Auto Škoda, a.s., CS Cargo, ZF a další
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistika, horolezectví, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: AVAMET - Asociace pro mládež, vědu a techniku.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svařování, práce s motorovou pilou, zabezpečovací systémy automobilů
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Podle potřeb
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, technické, turistické, ICT, Motokrosový kroužek, Kroužek diagnostiky, Svařování, Rellý kroužek, Kroužek opravárenství
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, cvičný okruh - motokrosová dráha
V blízkosti školy: sport, kultura, lyžařské středisko Šachty - sjezdové a běžecké tratě, motokrosový cvičný okruh, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
Fax: 481 593 125
IZO:110029119

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
Fax: 481 593 125
IZO:110029127
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano