Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Ředitel:Ing. Markéta Zelinková
Kontakt na školu Telefon: 481 593 900
Mobil: 606 484 272
Email: iss@iss-vysokenj.cz
Web: https://www.iss-vysokenj.cz/
IČ:00087891
RED-IZO:600170900
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
Fax: 481 593 125
IZO:107860678
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 342
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2018; 10. 11. 2018; 18. 11. 2019; 19. 11. 2019; 16. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:15 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 h.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, výlety, exkurze, plesy, Odborné stáže, Zahraniční stáže -Erasmus+, Odborné soutěže - Automechanik junior, Autotronik junior, Technikem v autobranži,Opravář Junior, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Pokusné ověřování L+H
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmou Auto Škoda, a.s., CS Cargo, ZF a další
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistika, horolezectví, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: AVAMET - Asociace pro mládež, vědu a techniku.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svařování, práce s motorovou pilou, zabezpečovací systémy automobilů
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Podle potřeb
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, technické, Motokrosový kroužek, Kroužek diagnostiky, Svařování, Rellý kroužek, Kroužek opravárenství, turistické, ICT
Místo pro trávení volného času: cvičný okruh - motokrosová dráha, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, lyžařské středisko Šachty - sjezdové a běžecké tratě, motokrosový cvičný okruh, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
Fax: 481 593 125
IZO:110029119

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Dr. Farského 300
Obec: Vysoké nad Jizerou
Kraj: Liberecký
PSČ: 512 11
Kontakt na školu: Telefon: 481 593 900
Fax: 481 593 125
IZO:110029127
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23,-Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano