Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Purkyňova 97
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Ředitel:doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA
Kontakt na školu Telefon: 541 649 220
Email: ales.ruda@purkynka.cz
Web: www.sspbrno.cz
IČ:15530213
RED-IZO:600171027
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Purkyňova 97
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 649 220
IZO:015530213
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1382
Aktuální počet žáků: 1298
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, fyzika, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, ICT, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Purkyňova 97
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 612 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 649 220
IZO:181000814