Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lipová alej 21
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Ředitel:Mgr. Eva Schmidová
Kontakt na školu Telefon: 518 321 250
Email: reditel@issho.cz
Web: issho.cz
IČ:00838225
RED-IZO:600171086
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lipová alej 21
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 390 025
Fax: 518 321 250
IZO:130001422
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 466
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Červené domky 3702
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 070
IZO:110029763
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lipová alej 21
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 045
Fax: 518 321 250
IZO:110029747