Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lipová alej 21
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Ředitel:Mgr. Eva Schmidová
Kontakt na školu Telefon: 518 321 250
Email: reditel@issho.cz
Web: issho.cz
IČ:00838225
RED-IZO:600171086
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lipová alej 21
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 390 025
Fax: 518 321 250
IZO:130001422
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 466
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Červené domky 3702
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 322 070
IZO:110029763
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lipová alej 21
Obec: Hodonín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 695 03
Kontakt na školu: Telefon: 518 352 045
Fax: 518 321 250
IZO:110029747