Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Revoluční 92
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Klein
Kontakt na školu Telefon: 554 613 075
Email: sos@sos-dcr.cz
Web: www.sos-dcr.cz
IČ:14450909
RED-IZO:600171167
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Revoluční 92
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 613 075
IZO:108012654
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 335
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2018, 8.12.2018, 19.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, zeměpis, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, adaptační kurzy, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Revoluční 92
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 613 075
IZO:108012701
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Revoluční 92
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 613 075
IZO:108012719