Zde může být obrázek školy.

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: tř. Osvobození 60
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Ředitel:Mgr. Yvetta Kałužová
Kontakt na školu Telefon: 596 343 551
Email: sekretariat@sstas-karvina.cz
Web: www.ssinte-karvina.cz
IČ:13644254
RED-IZO:600171248
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: tř. Osvobození 60
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 343 552
Fax: 596 343 551
IZO:130001597
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 600
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.10.2019, 9.1.2020
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Dílčí kvalifikace v NSK. Svářečské kurzy.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní, jazykové
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: nám. Budovatelů 1306
Obec: Karviná-Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 343 551
Fax: 596 314 451
IZO:110024851
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 80
Počet ubytovaných žáků a studentů: 59
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): Od neděle 18:00 do pátku 14:00
Termín pro podání přihlášky : Kdykoli
Úplata za ubytování (v Kč): 1500
Úplata za stravování (v Kč): 72
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. Osvobození 60
Obec: Karviná - Nové Město
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 06
Kontakt na školu: Telefon: 596 343 551
Fax: 596 314 451
IZO:110027256
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žižkova 1818/1a, Hranice
Obec: Karviná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu:
IZO:181079755
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano