Zde může být obrázek školy.

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Ředitel:RNDr. Ivo Herman
Kontakt na školu Telefon: 556 836 551-2
Email: sekretariat@hotelovkafren.cz
Web: www.hotelovkafren.cz
IČ:00576441
RED-IZO:600171256
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 836 551
IZO:130002330
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 401
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad 2024
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle právních předpisů
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT, biologie, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: akreditovaný vzdělávací program MŠMT pro odborné učitele
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Certifikáty z odborných kurzů (Kurz studené kuchyně, Barmanský kurz, Baristický kurz ....)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, Someliérský kroužek, Barmanský kroužek, Baristický kroužek, Kurz vyřezávání ovoce a zeleniny
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 836 551
IZO:110029682
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 104
Počet ubytovaných žáků a studentů: 30
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : 31. 8. 2024
Úplata za ubytování (v Kč): 1500
Úplata za stravování (v Kč): 146
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, rukodělné, společenské hry
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 836 551
IZO:110029691
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 - 40,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne