Zde může být obrázek školy.

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Ředitel:RNDr. Ivo Herman
Kontakt na školu Telefon: 556 836 551-2
Email: sekretariat@hotelovkafren.cz
Web: www.hotelovkafren.cz
IČ:00576441
RED-IZO:600171256
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 836 551
IZO:130002330
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 376
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Certifikáty z odborných kurzů (Kurz studené kuchyně, Barmanský kurz, Baristický kurz ....)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, Someliérský kroužek, Barmanský kroužek, Baristický kroužek, Kurz vyřezávání ovoce
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 836 551
IZO:110029682
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 104
Počet ubytovaných žáků a studentů: 21
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Úplata za ubytování (v Kč): 1300
Úplata za stravování (v Kč): 103
Nabídka zájmových činností: ano
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mariánská 252
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 836 551
IZO:110029691
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Cena oběda v Kč: 34,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne