Zde může být obrázek školy.

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Krakovská 1095
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Ivana Matulová
Kontakt na školu Telefon: 596 716 766
Email: sekretariat@ssss.cz
Web: www.ssss.cz
IČ:00577260
RED-IZO:600171272
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Krakovská 1095
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 716 766
Fax: 596 716 810
IZO:130002437
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1260
Aktuální počet žáků: 689
Dny otevřených dveří (termín/y): 11. 12. 2018, 9. 1. 2019, 14. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín JPZ 12. 4. 2019, 2. řádný termín JPZ 15. 4. 2019, obory vzdělání s výučním listem 23. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: www.dpo.cz
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, zeměpis, ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : DOfE
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, sociální pedagog kariérový poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: odborné, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Krakovská 1095
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 716 766
Fax: 596 716 810
IZO:110551338