Zde může být obrázek školy.

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Jízdárně 30
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Ing. Tomáš Führer
Kontakt na školu Telefon: 556 205 229
Email: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz
Web: www.sse-najizdarne.cz
IČ:13644327
RED-IZO:600171302
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Jízdárně 30
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 556 205 222
IZO:013644327
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 970
Aktuální počet žáků: 567
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 11. 2020, 3. 12. 2020, 14. 1. 2021, 11. 2. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 35, 39, 50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Školní vzdělávací program: elektromechanik_2018.pdf (2512,2 KB)
ELEKTRIKÁŘ - PVAV1_3 opt. SVP f_projektova_verze_MOV-EL.pdf (2885,1 KB)
ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD - PVAV2_3 opt. SVP f_projektova_verze_MOV-ELS.pdf (2895,1 KB)
MECHANIK ELEKTROTECHNIK - PVAV3_3 opt. SVP f_projektova_verze_MOV-MEL.pdf (3169,2 KB)
optik_2017.pdf (2481 KB)
Školní řád: skolni_rad_2020.pdf (765,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2339,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Úspěšní absolventi elektrotechnických oborů mají možnost se v naší škole připravit a vykonat zkoušky podle příslušného paragrafu (§5) vyhlášky 50/1978 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Na Jízdárně 30
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 556 205 233
IZO:110550269