Zde může být obrázek školy.

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Jízdárně 30
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Ing. Tomáš Führer
Kontakt na školu Telefon: 556 205 229
Email: sse-najizdarne@sse-najizdarne.cz
Web: www.sse-najizdarne.cz
IČ:13644327
RED-IZO:600171302
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Jízdárně 30
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 556 205 222
IZO:013644327
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 970
Aktuální počet žáků: 612
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2023, 7. 12. 2023, 11. 1. 2024, 8. 2. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 35, 39, 50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program - Provozní elektrotechnika 2022 (1).pdf (1733,3 KB)
Školní vzdělávací program - Elektromechanik.pdf (1633,4 KB)
Školní vzdělávací program - Elektrikář silnoproud.pdf (1641,1 KB)
Školní vzdělávací program - Elektrikář.pdf (1635,7 KB)
Školní vzdělávací program - Optik.pdf (1756,8 KB)
Školní vzdělávací program - Mechanik elektrotechnik 2023.pdf (1945 KB)
Školní řád: Školní řád 2023-2024.pdf (273,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022-2023.pdf (1453,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : OKAP I, OKAP II, OP JAK
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Úspěšní absolventi elektrotechnických oborů mají možnost se v naší škole připravit a vykonat zkoušky podle příslušného paragrafu (§5). Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Na Jízdárně 30
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 556 205 233
IZO:110550269