Zde může být obrázek školy.

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Adresa školy: Ulice: 1. máje 2
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Ředitel:Mgr. Jiří Ženožička
Kontakt na školu Telefon: 583 401 911
Email: sstzmoh@sstzmoh.cz
Web: www.sstzmoh.cz
IČ:00851205
RED-IZO:600171396
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: 1. máje 2
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 401 911
Fax: 583 401 961
IZO:130002216
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:15 hodin
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Vyhláška 50/78 Sb.
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 1. máje
Obec: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 85
Kontakt na školu: Telefon: 583 401 911
Fax: 583 401 961
IZO:181029154