Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Petr Pavlůsek
Kontakt na školu Telefon: 571 685 222
Email: posta@isscopvm.cz
Web: www.isscopvm.cz
IČ:00851574
RED-IZO:600171400
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 685 222
Fax: 571 685 251
IZO:130001473
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1230
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.2.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.-15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Responsible Care, Cena udržitelného rozvoje, Škola pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: intervenční centrum, školní psycholog
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: profesní kvalifikace, svářečská škola, vyhláška 50, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 685 222
Fax: 571 685 251
IZO:110500504
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 125
Fax: 571 621 068
IZO:110032497
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 125
Fax: 571 621 068
IZO:110032501
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano