Zde může být obrázek školy.

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:Mgr. Petr Pavlůsek
Kontakt na školu Telefon: 571 685 222
Email: posta@isscopvm.cz
Web: www.isscopvm.cz
IČ:00851574
RED-IZO:600171400
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 685 222
Fax: 571 685 251
IZO:130001473
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1230
Aktuální počet žáků: 550
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2018, 10.11.2018, 4.12.2018, 16. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Responsible Care
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, Cisco network academy
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: intervenční centrum, iSAS
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 685 222
Fax: 571 685 251
IZO:110500504
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 125
Fax: 571 621 068
IZO:110032497
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Palackého 239/49
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 611 125
Fax: 571 621 068
IZO:110032501
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano