Zde může být obrázek školy.

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115
Adresa školy: Ulice: Radlická 115
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 235 521 216
Email: eliaskova@goapraha.cz
Web: goapraha.cz
IČ:61386901
RED-IZO:600171418
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Radlická 115
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 521 216
IZO:110011066
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky), střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 101
Dny otevřených dveří (termín/y): 26.11.2020, 10.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dle MŠMT
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, exkurze, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, turistika
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-nástěnka, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Internát
Adresa: Ulice: Radlická 115
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 235 521 216
IZO:110011074