Zde může být obrázek školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4
Adresa školy: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr., Mgr. Václav Chmelíř
Kontakt na školu Telefon: 257 323 038
Email: skoly.sp@post.cz
Web: www.skolaholeckova.cz
IČ:48134368
RED-IZO:600171426
Zřizovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Typ zřizovatele:Státní správa (MŠMT)
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:110011104
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 48
Aktuální počet dětí: 36
Dny otevřených dveří (termín/y): x
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 176, metro "B"
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Škola je otevřena od: 7 hodin
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: sluchové vady, těžké logopedické vady, kombinované vady
Provoz MŠ: celodenní, internátní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: praxe, fakultní škola PedF UK Praha, UJAK
Mezinárodní spolupráce: Bratislava Drotárská
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: předměty speciálně pedagogické péče - logopedie, surdopedie, možno znakový jazyk, rozvoj komunikačních kompetencí
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:048134368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 88
Aktuální počet žáků: 84
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 176, "B"
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: narušená komunikační schopnost
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze
Domácí spolupráce : fakultní škola PedF UK, UJAK
Mezinárodní spolupráce: Bratislava Hrdličkova
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: škola zřízená podle §16 odst. 9 ŠZ
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:061385581
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 178
Aktuální počet žáků: 120
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 176. "B"
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce : PedF UK, UJAK
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: škola zřízena podle §16 odst. 9 ŠZ
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: svářečský, barmanský.. kurz, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Školní družina
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:151027021
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk a stupeň postižení
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7-8
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): od skončení vyučování do 16 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém
Internát
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:110011139
Internát
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných dětí a žáků: 72
Umístění vzhledem ke škole: v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 176, "B"
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení během školního roku (od - do): v době provozu školy
Nabídka ubytování pro: žáky střední školy, žáky základní školy speciální, děti mateřské školy
Úplata za ubytování (v Kč): MŠ 5 Kč, ZŠ 12 Kč, SŠ 25 Kč za den
Úplata za stravování (v Kč): podle věku
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností: sportovní, ICT, výtvarné, taneční, technické, společenské hry, turistické, rukodělné
Další prostory: tělocvična, prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: Wifi v pokojích, WiFi ve společných prostorách, síťové připojení v pokojích, síťové připojení ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:110011147
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, auto - možnost parkování, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 176, "B",
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): 8-14
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho škole, služby jeho rodině, služby klientovi
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: sociální pracovník, psycholog, speciální pedagog, logoped, surdoped, psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Holečkova 4
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 038
Fax: 257 313 420
IZO:102449171
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-32 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano