Zde může být obrázek školy.

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Praha 10, Moskevská 29
Adresa školy: Ulice: Moskevská 408/29, Vršovice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Ředitel:Mgr. Iva Prášilová
Kontakt na školu Telefon: 271 720 585
Email: reditelka@logopedickaskola.cz
Web: http://www.logopedickaskola.cz
IČ:61385425
RED-IZO:600171442
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sasanková 2903/12, Záběhlice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 652 612
IZO:102385661
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 46
Kritéria příjímacího řízení: kriteria-prijeti-ms.pdf (106,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 22,26,195,117
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: SVP-MS.pdf (405,3 KB)
Školní řád: skolni-rad-ms.pdf (268,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Logopedická
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Domácí spolupráce: Zajištění praxe JABOK, Ped FA UK, Sociálně právní škola Jabloňová
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Individuální a skupinová logopedická péče.
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Moskevská 408/29, Vršovice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 720 585
Fax: 271 720 585
IZO:061385425
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 76
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.2.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 3
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: SVP-ZS.pdf (863,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Microsoft WordSVP-druzina.pdf (689 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (174,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni-zprava-2017-2018.pdf (760 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Logopedická
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : Zajištění praxe JABOK, Ped FA UK, Sociálně právní škola Jabloňová
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Individuální a skupinová logopedická péče. Individuální přístup k žákům. Počet žáků ve třídě maximálně 14.
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nad vodovodem 460/81, Malešice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 108 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 724 014
IZO:110007514
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sasanková 2903/12, Záběhlice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 720 585
Fax: 271 728 505
IZO:161102425