Logo školy

Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Na Celně 915/2
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Ředitel:Mgr. Bc. Ivana Pacovská
Kontakt na školu Telefon: 326 321 931
Mobil: 775 581 291
Email: zvsi@volny.cz
Web: http://www.skolanacelne.cz
IČ:70107114
RED-IZO:600171451
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 452/10, Mladá Boleslav II
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 742 740
IZO:110001389
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Celně 915/2, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 931
IZO:150010010
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 202
Aktuální počet žáků: 156
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6,45 do školní družiny
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Jsme škola pro žáky s mentálním postižením dle §16. odst. 9 Školského zákona
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, globální čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Možnost navštěvovat volnočasové aktivity
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, přírodovědné, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00
Konec výuky: 11,40
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Celně 915/2, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu:
IZO:181080541
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 32
Aktuální počet žáků: 18
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Celně 915/2, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 931
IZO:110001371
Dětský domov
Adresa: Ulice: Viničná 480/84, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 326 723
IZO:110001354
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Na Celně 915/2, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 931
IZO:110001362
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Celně 915/2, Mladá Boleslav III
Obec: Mladá Boleslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 293 01
Kontakt na školu: Telefon: 326 321 931
IZO:102814171