Zde může být obrázek školy.

Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15
Adresa školy: Ulice: Skupova 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Věra Lomberská
Kontakt na školu Telefon: 377 370 467
Email: pomskola@volny.cz
Web: zsspecialniplzen.cz
IČ:49777645
RED-IZO:600171507
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Skupova 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 370 467
Fax: 377 370 467
IZO:049777645
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 113
Aktuální počet žáků: 85
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin - školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - středně těžká, těžká, hluboká mentální retardace, kombinace vad
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Klub rodičů
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Skupova 15
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 370 672
IZO:110002709