Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Petra Ouředníková
Kontakt na školu Telefon: 485 312 875
Email: spzs.nemocnice@seznam.cz
Fax: není
IČ:70972826
RED-IZO:600171523
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 272 685
IZO:110003144
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,15,19,21,29
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 7,00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Škola poskytuje vzdělávání a péči dětem hospitalizovaným v KNL, a.s.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity:
Specifické akce školy (pravidelné): dílny zaměřené k významným svátkům
Domácí spolupráce: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Dobrovolnické centrum Dobromysl
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Všichni pedagogičtí pracovníci jsou speciálními pedagogy
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: průběžně při příjmu, během návštěv a při propouštění dítěte z nemocnice, webové stránky školy

Základní škola

Adresa: Ulice: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 312 875
IZO:110003098
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky č. 2,3,15,19,21,29 - dětské oddělení, linka č. 5, 11, 21 - dětské psychiatrické oddělení
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2016-17.pdf (651,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola vzdělává žáky v průběhu jejich hospitalizace v Krajské nemocnici Liberec
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Férové školy v Liberci
Domácí spolupráce : Krajská nemocnice Liberec, a.s., Dobrovolnické centrum Dobromysl, Maják o.p.s.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: dle kmenové školy žáka
Metody výuky matematiky: dle kmenové školy žáka
Alternativní písmo: dle kmenové školy žáka
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup zajištěn kvalifikovanými speciálními pedagogy, úzká spolupráce s lékaři a klinickým psychologemm
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, na oddělení dětské psychiatrie - dětský psychiatr, klinický psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 312 875
IZO:150013299

Speciálně pedagog.centrum

Adresa: Ulice: Tyršova 1
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 312 875
IZO:110003101
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, auto - možnost parkování
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD č. 15,19,21,29
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení (od - do): po telefonickém objednání 8,00 - 15,00
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině, služby jeho škole
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, speciální pedagog - technik