Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Petra Ouředníková
Kontakt na školu Telefon: 485 312 875
Email: spzs.nemocnice@seznam.cz
IČ:70972826
RED-IZO:600171523
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 272 685
IZO:110003144
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2,3,15,19,29
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 7,00
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Škola poskytuje vzdělávání a péči dětem hospitalizovaným v Krajské nemocnici Liberec, a.s.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Dobrovolnické centrum Dobromysl
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit:
Specifické formy podpory dětem: Všichni pedagogičtí pracovníci jsou speciálními pedagogy
Přítomnost specialistů: Úzká spolupráce s pediatry a klinickými psychology.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: Průběžně při příjmu, během návštěv a při propouštění dítěte z nemocnice, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Husova 357/10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 312 875
IZO:110003098
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky č. 2,3,15,19,21,29 - dětské oddělení, linka č. 5, 11, 21 - dětské psychiatrické oddělení
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: Škola vzdělává žáky během jejich hospitalizace v Krajské nemocnici Liberec, především na dětském a dětském psychiatrickém oddělení.
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Férové školy v Liberci II
Domácí spolupráce : Krajská nemocnice Liberec, a.s., Dobrovolnické centrum Dobromysl, Maják o.p.s.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Metody čtení: dle kmenové školy žáka
Metody výuky matematiky: dle kmenové školy žáka
Alternativní písmo: dle kmenové školy žáka
Specifické formy podpory žákům: Individuální podpora zajištěna kvalifikovanými speciálními pedagogy, úzká spolupráce s lékaři a klinickými psychology
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, Na oddělení dětské psychiatrie praktikují dětští psychiatři, kliničtí psychologové. Koordinátor inkluze v rámci projektu na dětském i dětském psychiatrickém oddělení.
Školní družina: ne
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, pěstitelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 10
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 312 875
IZO:150013299
Speciálně pedagog.centrum
Adresa: Ulice: Tyršova 1
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 312 875
IZO:110003101
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: MHD, auto - možnost parkování, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD č. 15,19,21,29
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): po telefonickém objednání 8,00 - 15,00
Zaměření poradenské činnosti: služby jeho škole, služby klientovi, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog, speciální pedagog - technik