Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337
Adresa školy: Ulice: Přípotoční 1337
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 00
Ředitel:Mgr. Roman Vlček
Kontakt na školu Telefon: 267 199 415
Email: info@gsgpraha.cz
Web: www.gsgpraha.cz
IČ:61385379
RED-IZO:600171710
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Přípotoční 1337
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 30
Kontakt na školu: Telefon: 271 725 007
IZO:000638196
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 459
Dny otevřených dveří (termín/y): 04.12. 2021 Gymnázium 79-41-K/41 s profilací všeobecného zaměření, 2.11. 2021 Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 11.02.2022 - talentové zkoušky do oboru gymnázium se sportovní přípravy, 12.4., 13.4.,2022 JPZ pro obor gymnázium i gymnázium se sport.přípravou
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Certifikáty škol: fakultní škola UK v Praze - Přírodovědecká fakulta
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Přípotoční 1337
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 101 30
Kontakt na školu: Telefon: 271 721 013
IZO:110350189
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano