Logo školy

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Randy 4096/13
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 483 737 611
Email: gymrandy13@sportgym.cz
Web: https://randovka.cz
IČ:60252537
RED-IZO:600171744
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Randy 4096/13
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 737 611
Fax: 483 737 699
IZO:000391107
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 450
Forma přijímacího řízení: písemná, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, zeměpis, cizí jazyky, dějepis, biologie, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, sportovní dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, italský, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka