Logo školy

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Randy 4096/13
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 483 737 611
Email: gymrandy13@sportgym.cz
Web: https://randovka.cz
IČ:60252537
RED-IZO:600171744
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Dr. Randy 4096/13
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 737 611
IZO:000391107
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 442
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, italský, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz, orientační běh, základy sebeobrany, základy potápění
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace