Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hybešova 53
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Ředitel:Ing. et Mgr. Pavel Vlach
Kontakt na školu Telefon: 511 123 101
Email: skola@vassboskovice.eu
Web: www.vassboskovice.cz
IČ:62073516
RED-IZO:600171779
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hybešova 53
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 511 123 101
Fax: 516 455 083
IZO:110250249
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 826
Aktuální počet žáků: 488
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2018, 12.12.2018, 9.1.2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, biologie, chemie, ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, ledová plocha, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, vodácký kurz, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, kurzy gastro, veterinární kurzy, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hybešova 53
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 511 123 101
Fax: 516 455 083
IZO:110032403
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 400
Aktuální počet studentů: 170
Dny otevřených dveří (termíny): 9. 11. 2018, 14. 12. 2018, 9. 1. 2019
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD, vlak, parkování u školy
Certifikáty: ECDL, CISCO,
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: dle prospěchu
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Hybešova 53
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 511 123 109
Fax: 516 453 522
IZO:108028194
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 129
Počet ubytovaných žáků a studentů: 126
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle od 19:00 do pátku 15:30
Termín pro podání přihlášky : 31.5.2019
Úplata za ubytování (v Kč): 900-1200 Kč
Úplata za stravování (v Kč): celodenní 1550 Kč
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební, ICT, rukodělné, společenské hry
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, společenská místnost, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, vnitřní informační systém, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hybešova 53
Obec: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 680 01
Kontakt na školu: Telefon: 511 123 112
Fax: 516 453 522
IZO:103167773
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 29 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano