Zde může být obrázek školy.

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Lukáš Váca
Kontakt na školu Telefon: 567 306 261
Email: farmeko@farmeko.cz
Web: www.farmeko.cz
IČ:25329774
RED-IZO:600171795
Zřizovatel:Ing. Miroslav Klofáč
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 261
IZO:108047946
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 109
Dny otevřených dveří (termín/y): viz webové stránky školy
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: viz cermat
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, A, D
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 17500
Rozšířené informace o ročním školném: 17 500 - obor Laboratorní asistent, 16 500 - obor Zdravotnické lyceum, žáci obdrží všechny potřebné učebnice k zapůjčení v rámci školného
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 21-22.pdf (20834,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Erasmus, Šablony, StudentLab
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 261
IZO:150077017
Základní informace
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 128
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 46
Dny otevřených dveří (termíny): viz webové stránky školy
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 14.-16.6.
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, A, D
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 16000
Snížené školné: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 21-22.pdf (20834,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Diplomovaný farmaceutický asistent, (připravujeme Diplomovaný zdravotní laborant)
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaný farmaceutický asistent
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, latinský
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Ubytování: ne
Stravování: ne