Zde může být obrázek školy.

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Lukáš Váca
Kontakt na školu Telefon: 567 306 261
Email: farmeko@farmeko.cz
Web: www.farmeko.cz
IČ:25329774
RED-IZO:600171795
Zřizovatel:Ing. Miroslav Klofáč
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 261
Fax: 567 307 003
IZO:108047946
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 96
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, A, D
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 14500
Rozšířené informace o ročním školném: 14 500 - obor Zdravotnický asistent, 13 600 - obor Zdravotnické lyceum, žáci obdrží všechny potřebné učebnice k zapůjčení v rámci školného
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (18423,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol:
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 261
Fax: 567 307 003
IZO:150077017
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 200
Aktuální počet studentů: 128
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 46
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, A, D
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 16000
Snížené školné: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19-20.pdf (18423,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Diplomovaná farmaceutický asistent
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Diplomovaný farmaceutický asistent
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, latinský
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Ubytování: ne
Stravování: ne