Zde může být obrázek školy.

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Ředitel:Mgr. Aleš Obrdlík
Kontakt na školu Telefon: 567 306 261
Email: farmeko@farmeko.cz
Web: www.farmeko.cz
IČ:25329774
RED-IZO:600171795
Zřizovatel:Ing. Miroslav Klofáč
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 261
Fax: 567 307 003
IZO:108047946
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 89
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, A, F
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 14500
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Znojemská 76
Obec: Jihlava
Kraj: Vysočina
PSČ: 586 01
Kontakt na školu: Telefon: 567 306 261
Fax: 567 307 003
IZO:150077017
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Snížené školné: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Služby studentům
Ubytování: ne
Stravování: ne