Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Adresa školy: Ulice: Sokolská 288, Ostrovské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Ředitel:Ing. Jaroslav Novák
Kontakt na školu Telefon: 465 321 081
Email: info@spslan.cz
Web: www.spslan.cz
IČ:15028216
RED-IZO:600171833
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolská 288, Ostrovské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 321 081
Fax: 465 321 083
IZO:015028216
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 310
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 10. 2018, 23. 11. 2018. 24. 11. 2018, 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 6. 00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10 h
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační, prospěchové
Poslední výroční zpráva: vyrocka_18_net.pdf (6271,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, konzervatoř
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální plány
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: park
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Krátká 310, Žichlínské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:110032187
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Sokolská 288, Ostrovské Předměstí
Obec: Lanškroun
Kraj: Pardubický
PSČ: 563 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 321 081
Fax: 465 321 083
IZO:110200446