Logo školy

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Adresa školy: Ulice: Karlovarská 99
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Ředitel:Ing. Irena Nováková
Kontakt na školu Telefon: 377 520 253
Email: dopskopl@dopskopl.cz
Web: www.dopskopl.cz
IČ:69457930
RED-IZO:610100530
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Karlovarská 99
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 520 253
IZO:110100549
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 2080
Aktuální počet žáků: 1289
Dny otevřených dveří (termín/y): 24. 11. 2022; 25. 11. 2022; 20. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023 a 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Plzeň-Křimice - autobus linky 35, 41 a 56 a vlak; Karlovarská - autobus linka 33, 40 a tramvaj linka 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: zpravidla v 8 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce 2022-23-.doc (90,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní řád: SKM_C30823011810220.pdf (1157,7 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 21-22.docx (296,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstavateli 2022 - 1. místo
Domácí spolupráce : ZŠ (projekty), firmy (průběžná a souvislá praxe, besedy, školení, exkurze), Intergrovanný záchranný systém, Policie ČR, Hasiči
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, sportovní kurz
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - v rámci projektu Šablony
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, Kroužky na DM
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času, hřiště, jezírko
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Karlovarská 1210
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 17
Kontakt na školu: Telefon: 377 520 253
IZO:110100565
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 819
Počet ubytovaných žáků a studentů: 520
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4,30,33,35,40,41
Bezbariérový přístup: ano částečně
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. do 30.6.
Termín pro podání přihlášky : až do 30.6. i po tomto termínu /VOŠ/
Úplata za ubytování (v Kč): 1500,-Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 1750,-Kč/měsíc
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, ICT, společenské hry, turistické, kulturní aktivity
Další prostory: tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Karlovarská 1210
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 323 17
Kontakt na školu: Telefon: 377 520 253
IZO:110100573
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 34
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano