Zde může být obrázek školy.

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Adresa školy: Ulice: Vejprnická 56
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Ing. Jaroslav Černý
Kontakt na školu Telefon: 377 308 103
Email: souepl@gmail.com
Web: www.souepl.cz
IČ:69456330
RED-IZO:610100581
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vejprnická 56
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 308 103
Fax: 377 387 464
IZO:110100590
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 1500
Aktuální počet žáků: 830
Dny otevřených dveří (termín/y): v každém školním roce listopad, prosinec, leden - přesné informace na www.souepl.cz
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben v každém školním roce
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2 směr Skvrňany
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Školní vzdělávací program: BSOB3_3 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (2875,2 KB)
BSOB2_3 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (2629,6 KB)
BSOB1_3 opt. SVP_projektova_verze_MOV.pdf (2773,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, odborné soutěže, jazykové soutěže dny otevřených dveří, den studijních a pracovních příležitostí pro žáky školy, kempy pro talentované žáky
Zapojení ve specifických programech : ECDL, CISCO, ERASMUS, projekty OPVVV, krajské projekty
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli Plzeňského kraje
Domácí spolupráce : Úřad práce, pedagogicko-psychologická poradna, elektrotechnický cech, hospodářská komora, spolupracující firmy, Policie ČR
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: žáci s uzpůsobenými podmínkami vzdělávání, sociálně zněvýhodnění apod.
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice; kurzy prací pod napětím; kurzy sádrokartonu, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, uzavřený areál školy
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, www.souepl.cz
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Vejprnická 56
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 308 111
Fax: 377 387 464
IZO:110100611
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 500
Počet ubytovaných žáků a studentů: 320
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvajová linka č. 2
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. do 30.6.
Termín pro podání přihlášky : červen v každém školním roce
Úplata za ubytování (v Kč): 1100
Úplata za stravování (v Kč): 72 celodenní
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní
Další prostory: venkovní hřiště, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vejprnická 56
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 02
Kontakt na školu: Telefon: 377 308 231
Fax: 377 387 464
IZO:110100620
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: oběd č. 2 - strava vhodná pro sportovce
Nápojové/potravinové automaty: ano