Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109
Adresa školy: Ulice: Klatovská 109
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Ing. Jarmila Konopová
Kontakt na školu Telefon: 371 510 811
Email: reditel@spstrplz.cz
Web: www.spstrplz.cz
IČ:69457425
RED-IZO:610100645
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Klatovská 109
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 423 378
IZO:110100662
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Aktuální počet žáků: 1001
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2022, 20.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h (předřazená hodina od 7.10 h)
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: cile_skoly.pdf (144,3 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní kurzy, jazykové kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Individuálně ve spolupráci s výchovnými poradci; nadaní žáci mají možnost spolupráce se ZČU i dalšími VŠ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Klatovská 109
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 423 378
IZO:110100778
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26,- Kč žáci
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ano
Svářečská škola
Adresa: Ulice: Tylova 57
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 316 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:150007612